Je zielsniveau & Vuurwerk

Ik geloof dat ieder mens op aarde op een bepaald zielsniveau is, een niveau passend bij de leeftijd en ervaringen van deze ziel. Iedereen begint op eenzelfde laag zijn leven hier op aarde als mens. Hoe snel je groeit door levens heen hangt af van de ervaringen die je opdoet en wat je leert van die ervaringen. Iedere ziel start op hetzelfde niveau en doorloopt elke laag, er is dus nooit spraken van de één is beter als de ander. We beginnen allemaal onderaan en werken ons op naar boven.

Uiteraard is dit metaforisch want niemand staat daadwerkelijk boven een ander, het gaar om een bewustzijn. Je kan het volgende vergelijk hierop hanteren.  Je kan een peuter niet zo behandelen als een tiener, een tiener als een jong volwassen, een jong volwassenen als een volwassen en zo door. De ziel heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen, door te leven leert het.

Zou er nooit iets misgaan (karmisch) dan leer je daar ook niet van. Dan besta je gewoon. Net als de zon en de maan, eb en vloed en donker en licht zijn er polariteiten. Zonder het één kun je niet het ander ervaren. En het is juist dit brede spectrum aan ervaringen die zorgt voor de grootste lessen in een leven.

Soms maakt de ziel keuzes die andere schaden en soms maakt de ziel keuzes die een ander niet schade. Op elk niveau gebeurt dit want gedrag heeft altijd consequenties en wat in jouw ogen goed is kan in de ogen van een andere heel kwetsend zijn. Zo is de vlieg in een spinnenweb een feestje voor de spin en een nachtmerrie voor de vlieg.

Ik ben daarom opzoek gegaan naar een onderwerp dat veel zielen roert. Het geeft de ene ziel grote vreugde en de ander maakt het woest en alles er tussenin. Neem nu bijvoorbeeld vuurwerk afsteken. Hierbij kun je dit heel duidelijk koppelen aan jonge zielen. Zielen die nog leren meer compassie te tonen voor de wereld om zich heen en te beseffen wat hun gedrag en acties voor impact hebben op andere om hen heen. Ze hebben dit nog niet van nature. Nu is het vaak ook nog tweedelig en zelfs driedelig.

Want het zielsniveau speelt hiermee, en de leeftijd van de mens zelf en vaak ook nog het geslacht eigenlijk. Het zijn vaak kinderen en met name jongetjes of jongere mannen die dit doen, vuurwerk afsteken. Overdag en de weken voorafgaand oudjaar zijn het meestal de kinderen die veel afsteken en op oudejaarsavond zelf de jongeren mannen zielen.

Echter moeten we ook kijken naar de ziel van de ouders, hun zielsniveau is leidend in de opvoeding van het kinderzieltje. Ouders met een oudere ziel zijn zich bewuster van de impact van vuurwerk op de omgeving. Ze kunnen beter inschatten wat voor effect het heeft op de mensen met bijvoorbeeld: PTST, oudere mensen en huisdieren, maar ook paarden en vee en wilde dieren.

Doodsangst bij veel van deze dieren en mensen, stress en spanning, onrust, miskramen bij dieren, de weg kwijtraken en nooit meer hun weg naar huis kunnen vinden met alle gevolgen van dien, bijtincidenten in stress met soms zeer ernstige gevolgen tot zelfs de dood aan toe en de dieren die uit angst wegrennen en onder een auto komen en sterven. Maar ook vogels die zich dood vliegen enz. Hoe ouder de ziel, hoe bewuster ze hierover is.

Wanneer je jouw aandeel hierin kunt erkennen en je met empathie naar het bovengenoemde kan kijken, dan doe je dit dus niet, vuurwerk afsteken weiger je. Wetende wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn neemt de ziel zijn of haar verantwoordelijkheid. Dan stel je jouw pleziertje en die van je kind niet boven het leed van anderen. Het voegt niets toe, vuurwerk is niet voor je gezondheid of levensbehoud, het is iets externs waar je absoluut zonder uitzondering zonder kan leven.

Echter als je ziel nog niet zo ver is dan kun je dit gewoon simpelweg niet zien. Net zomin dat een peuter snapt hoe je rekensommen moet maken. Een peuter snapt dit nog niet want het is nog niet zover ontwikkeld. Het heeft nog niet de capaciteit om te begrijpen wat een som is, laat staan om hem op te kunnen lossen. Het zou ook zinloos zijn om de peuter daarop af te rekenen. Nu, het betekent niet dat je jonge zielen niet verantwoordelijk mag houden voor hun gedrag. Allesbehalve zelf. Het is aan de zielen die verder zijn om uit te leggen waarom het niet oké is.

Om regels op te stellen om de “peuter” veilig te houden heel oneerbiedig gezegd. Maar van de jonge ziel verwachten dat ze het echt snappen, dat gaat gewoon niet zomaar. De ene ziel is verder als de ander. Daarom is de uitleg zo belangrijk en een ziel kan het aannemen en dus groeien. Maar dan heeft het wel de juiste hulp nodig om dit te kunnen begrijpen. Omringt met andere zielen die het allemaal niet snappen zal het alleen gevoed worden met reden waarom ze het juist wel moeten doen.

Dat steekt elkaar aan, het kan zelfs zo uit de hand lopen dat het rebels gedrag voedt en weerstand, die kan zich weer uiten in woede en afzetten tegen de “tegenpartij” en als de ziel dan gesterkt wordt door de groep dan kunnen ze zich samen tegen het doel keren. Dat geeft een gevoel van samenhorigheid en zo kan het zomaar zijn dat er juist frustratie en woede afgereageerd wordt en dat vuurwerk de manier wordt om dit te kanaliseren.

Jonge zielen hechten namelijk veel meer waarde aan bij de groep horen, een onderdeel van zijn en zijn minder sterk in het individuele denken. Ook zou dat namelijk ervoor kunnen zorgen dat je buiten de groep valt die jij nu net zo belangrijk vindt. Dan wordt het reptielen brein geactiveerd en je handelt intern vanuit uit een oerinstinct om te overleven.

Daarom is het belangrijk om bewustwording hierover te creëren. Voor groei op zielsniveau en voor de zielen die al verder zijn. Want hoe vervelend jonge zielen soms kunnen zijn, we zijn daar allemaal eens geweest. Je rot ergeren is zonde van je tijd en draagt niet bij. Als oudere ziel kun jij andere keuzes maken zoals je bijvoorbeeld onttrekken uit een bepaald gebied, andere keuzes maken en ervoor kiezen om een oplossing te zoeken. Je kan de wereld niet ineens veranderen maar wel de wereld om jou heen. Daar kun je wel controle op uitoefenen, daar kun je iets veranderen.

Wellicht kun je uitleggen aan de kinderen in de buurt dat jou dier bang is of wat voor effect het kan hebben op andere als je vuurwerk al afsteekt voor het oud op nieuw is. Je kan ze vragen om er rekening mee te houden. Vriendelijk in gesprek gaan kan heel vaak al helpen. Met als doel om te verbinden en niet om je gelijk te halen of jouw mening op te leggen. Jij hebt controle over jouw binnenwereld, focus je op rust en liefde. Snap waar een ander is. Daarnaast heeft de overheid een dikke vinger in de pap, helaas zijn er niet veel oude zielen in de politiek…. Ook is het leersysteem niet ingericht op individuele denkers te creëren.

En kan je niet verbinden, kom je geen stik verder? Laat het niet jouw dagen beheersen. Wat kun je wel doen? Dat telt voor alles, het heeft geen zin om iemand verantwoordelijk te houden ergens voor als ze zelf niet zien waar het voor jou omgaat. Er zit heel veel groei in het pakken van jouw eigen verantwoordelijkheid op jouw reactie op externe zaken om jou heen. Hoe jij reageert op dingen is jouw verantwoording en je bent niet verantwoordelijk voor een ander en een ander niet voor jou en dus jouw ervaringen en hoe jij de wereld ziet.

Hoe meer jij je rust kan bewaren hoe sterker je zal staan en hoe makkelijker je leven zal worden. Controleer je emoties en gedachten en je zult de wereld aankunnen. Ik ben er van overtuigd dat ieder mens in de basis vanuit liefde komt, liefde wil geven en ontvangen. Door voor jouw eigen heling te zorgen gaat je ziel groeien en andere inspireren om ook mee te groeien. Het is niet altijd makkelijk, maar wel altijd de moeite waard.

Misschien hou je wel van dieren en steek je af, dat kan ook. Dat is dan een mooi moment om eens naar binnen te keren bij jezelf en in te voelen waar jij nu staat. Waar je staat op je spirituele pad, welke keuzes je kan en wil maken voor de groei van jouw ziel. Dat kan oncomfortabel zijn en confronterend. Ik juich je toe als je het aandurft, dat is namelijk heel erg krachtig en zegt alles over de man of vrouw je bent geworden tot nu toe.

Blessed be, Nadieh

Hee, ik ben Nadieh

Het is mijn missie om mijn licht te schijnen op vrouwen en hun (spirituele)pad. Ik help jou je meest magische leven creëren. Be your own healer en herinner je weer hoe krachtig je daadwerkelijk bent. 

Rise sister Rise!!

Wil jij een gelukkige en tevreden hond?
Meer blogs