Blogs

Het eren van dieren

” In het begin der tijden rustten wijsheid en weten bij dieren; want tuawa, de ene boven, sprak niet rechtstreeks tot de mens. hij stuurde

Imbolc – jaarwiel van de heks

Imbolc, een Keltisch feest dat op 1 februari wordt gevierd, markeert het einde van de winter en het begin van de lente. Het is een