lente-equinox

Ostara – Eostre

De naam Ostara weerspiegelt de Germaanse godin Eostre, ook gekend als Ostara, de bezielende godin van leven en vruchtbaarheid in het ontluikende lentetij. -Tijdens de